Artikel 6 BVR Ondersteuningstoeslag

    In afwijking van artikel 5 wordt het recht op een ondersteuningstoeslag geopend voor de personen die op 31 december 2022 een recht hebben op een basisondersteuningsbudget als vermeld in artikel 640 van het besluit van 30 november 2018.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top