Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 54 BVR Rechtgevend kind

  De jaarlijkse universele participatiestoeslag, vermeld in artikel 19, 20, 21 en 22 van het Groeipakketdecreet van 2018, is verschuldigd als er recht is op de basisgezinsbijslag voor de maand juli van het betrokken jaar.

  De universele participatietoeslag wordt betaald in augustus, gelijktijdig met de basisgezinsbijslag voor juli.

  De universele participatietoeslag wordt betaald aan de begunstigden die de basisgezinsbijslag voor de maand juli ontvangen.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 5 - artikel 44 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 54 en artikel 55 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” telkens vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top