Vlaanderen

Artikel 54 BVR Rechtgevend kind

De jaarlijkse universele participatiestoeslag, vermeld in artikel 19, 20, 21 en 22 van het decreet van 27 april 2018, is verschuldigd als er recht is op de basisgezinsbijslag voor de maand juli van het betrokken jaar.

De universele participatietoeslag wordt betaald in augustus, gelijktijdig met de basisgezinsbijslag voor juli.

De universele participatietoeslag wordt betaald aan de begunstigden die de basisgezinsbijslag voor de maand juli ontvangen.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top