Artikel 57 BVR Rechtgevend kind

De Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top