Artikel 57 BVR Rechtgevend kind

    De Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top