Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 6 BVR Rechtgevend kind

  Gearchiveerde versie

   

  Voor het kind dat al als ontvoerd wordt beschouwd op 31 december 2018, blijft de bijslagtrekkende, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 april 2005 tot uitvoering van artikel 69, §2bis, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, de bijslagtrekkende vanaf 1 januari 2019 tot er zich een wijziging voordoet op het vlak van de ontvoering zelf. In dat geval worden de bepalingen voor de aanwijzing van de begunstigden en de regels van de uitbetaling overeenkomstig boek 2, deel 4, titel 1, hoofdstuk 1, en boek 2, deel 4, titel 2, hoofdstuk 1, toegepast. De bepalingen van boek 2, deel 4, titel 2, hoofdstuk 3 zijn van toepassing zowel op de bijslagtrekkende als de begunstigde.

  Het kind heeft recht op gezinsbijslagen conform artikel 210 van het decreet van 27 april 2018.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top