Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 8 BVR Rechtgevend kind

    De ontvoering neemt een einde zodra het kind is teruggekeerd naar de persoon, de personen of de instelling die het gezag hadden over het kind voor de ontvoering of als die persoon, personen of de instelling ermee instemmen dat het kind bij een derde verblijft.

    De ontvoering neemt ook een einde als het kind niet hoeft terug te keren overeenkomstig artikel 13, eerste lid, en artikel 20 van het verdrag betreffende burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, ondertekend in 's-Gravenhage op 25 oktober 1980, en artikel 11 van verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top