Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 9 BVR Rechtgevend kind

  Gearchiveerde versie

   

  De gezinsbijslagen voor het verdwenen kind, vermeld in artikel 8, §1, eerste lid, 2°, van het decreet van 27 april 2018, zijn gelijk aan het maandelijkse basisbedrag, vermeld in artikel 13 van het voormelde decreet.

  Een recht op wezentoeslag kan gevestigd worden voor het verdwenen kind volgens de voorwaarden, vermeld in titel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018.

  De toeslag, vermeld in artikel 16 van het voormelde decreet, kan verder worden betaald zolang de beslissing over de specifieke ondersteuningsnood van voor de verdwijning geldig is.

  Een recht op een sociale toeslag als vermeld in artikel 18 van het voormelde decreet, kan toegekend worden conform de in dit artikel gestelde voorwaarden.

  Het verdwenen kind telt mee voor de bepaling van de gezinsgrootte, vermeld in artikel 18, tweede lid, van het voormelde decreet.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top