Artikel 15 BVR Rechtgevend kind

De minister bepaalt de procedure voor de verificatie van de winstgevende activiteit en de uitbetaling van sociale uitkeringen aan het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top