Artikel 15 BVR Rechtgevend kind

    De minister bepaalt de procedure voor de verificatie van de winstgevende activiteit en de uitbetaling van sociale uitkeringen aan het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top