Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 17 BVR Rechtgevend kind

  De volgende uren en stages worden met uren les gelijkgesteld:

  1. de uren die verplicht onder het toezicht van leraren in de onderwijsinstelling aan praktische oefeningen worden besteed;
  2. hoogstens vier uur per week, de studie-uren die verplicht onder toezicht in de onderwijsinstelling doorgebracht worden;
  3. de stages of werkcomponent, als de uitvoering ervan een voorwaarde vormt om een wettelijk, decretaal, ordonnantieel of reglementair erkend diploma, getuigschrift of brevet te behalen.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top