Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 18 BVR Rechtgevend kind

    De gezinsbijslagen worden ook toegekend voor het kind dat niet meer leerplichtig is en dat een systeem van alternerend leren en werken volgt of een van de types deeltijds gewoon of de opleidingsvormen buitengewoon secundair onderwijs volgt, dat georganiseerd is conform de voorwaarden, bepaald door de gemeenschappen, of dat een erkende opleiding volgt als vermeld in artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top