Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 25 BVR Rechtgevend kind

    De gezinsbijslagen zijn niet langer verschuldigd als het kind, in de hoedanigheid van student, in de loop van het academiejaar zijn inschrijvingen terugbrengt onder de norm van 27 studiepunten of de vormingen waarvoor het ingeschreven was, in de loop van het academiejaar beëindigt.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top