Vlaanderen

Artikel 25 BVR Rechtgevend kind

De gezinsbijslagen zijn niet langer verschuldigd als het kind, in de hoedanigheid van student, in de loop van het academiejaar zijn inschrijvingen terugbrengt onder de norm van 27 studiepunten of de vormingen waarvoor het ingeschreven was, in de loop van het academiejaar beëindigt.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top