Artikel 27 BVR Rechtgevend kind

De gezinsbijslagen blijven behouden tijdens de zomervakantie.

Als deze vakantie meer dan vier maanden bedraagt, wordt de resterende periode gedekt door en afgetrokken van de twaalf maanden als schoolverlater.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top