Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 27 BVR Rechtgevend kind

    De gezinsbijslagen blijven behouden tijdens de zomervakantie.

    Als deze vakantie meer dan vier maanden bedraagt, wordt de resterende periode gedekt door en afgetrokken van de twaalf maanden als schoolverlater.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top