Artikel 28 BVR Rechtgevend kind

    Als het kind geen nieuwe vorming begint door zich in te schrijven in een instelling voor hoger onderwijs, worden de gezinsbijslagen verleend tijdens de zomervakantie van de instelling voor hoger onderwijs die het kind verlaten heeft. Die vakantie wordt geacht uiterlijk op 30 september te eindigen.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top