Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 32 BVR Rechtgevend kind

    Een kind dat ingeschreven is voor een of meer vormingen van het hoger onderwijs met in totaal minder dan 27 studiepunten, en dat daarnaast een opleiding in het niet-hoger onderwijs volgt, heeft recht op gezinsbijslagen als aan de voorwaarde, vermeld in artikel 16, tweede lid, is voldaan.

    Voor de toepassing van dit artikel worden de studiepunten die toegekend zijn in het kader van het hoger onderwijs, omgezet in lesuren waarbij mag worden aangenomen dat één studiepunt overeenstemt met dertig minuten les.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top