Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 33 BVR Rechtgevend kind

  Het kind dat uitsluitend lessen volgt in het hoger onderwijs waarvan de modaliteiten niet uitgedrukt worden in studiepunten, heeft recht op gezinsbijslagen als het ingeschreven is in een instelling voor hoger onderwijs die in of buiten België gevestigd is, en er cursussen volgt die overeenstemmen met een volledig studieprogramma en leerplan, of als het, met de toelating van de academische overheid of de schooloverheid, voor zichzelf een programma heeft samengesteld van minstens dertien lesuren per week.

  Als het kind ingeschreven is voor een bijkomend jaar voor de geïntegreerde proef in het onderwijs voor sociale promotie die geen dertien lesuren per week beslaat, blijft het recht op gezinsbijslagen gedurende een jaar behouden.

  De minister kan de procedure tot vaststelling van het recht, vermeld in het eerste lid, bepalen.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top