Vlaanderen

Artikel 34 BVR Rechtgevend kind

De gezinsbijslagen worden verleend voor de leerling op voorwaarde dat zijn leerovereenkomst of -verbintenis erkend en gecontroleerd is:

1°      conform de reglementering over de leertijden of de ondernemerschapstrajecten;

2°      door het Nationaal Paritair Comité voor de diamantnijverheid, als het om een leerovereenkomst in die nijverheid gaat;

3°      conform artikel 19 van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top