Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 34 BVR Rechtgevend kind

  De gezinsbijslagen worden verleend voor de leerling op voorwaarde dat zijn leerovereenkomst of -verbintenis erkend en gecontroleerd is:

  1. conform de reglementering over de leertijden of de ondernemerschapstrajecten;
  2. door het Nationaal Paritair Comité voor de diamantnijverheid, als het om een leerovereenkomst in die nijverheid gaat;
  3. conform artikel 19 van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top