Artikel 34 BVR Rechtgevend kind

  De gezinsbijslagen worden verleend voor de leerling op voorwaarde dat zijn leerovereenkomst of -verbintenis erkend en gecontroleerd is:

  1. conform de reglementering over de leertijden of de ondernemerschapstrajecten;
  2. door het Nationaal Paritair Comité voor de diamantnijverheid, als het om een leerovereenkomst in die nijverheid gaat;
  3. conform artikel 19 van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top