Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 37 BVR Rechtgevend kind

    De gezinsbijslagen worden ook toegekend, voor een periode van ten hoogste drie maanden die volgt op de datum van de beslissing tot weigering of intrekking van de erkenning, of op de datum van verbreking van de leerovereenkomst of -verbintenis, op voorwaarde dat het kind gedurende die periode geen winstgevende bedrijvigheid uitoefent, de leergangen van de basisopleiding in de leertijd blijft volgen en niet uitgesloten is van het voordeel van een latere erkenning.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top