Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 36/1 BVR Rechtgevend kind

  De minister bepaalt de procedure voor de verificatie van de winstgevende activiteit en de uitbetaling van sociale uitkeringen aan het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 5 - artikel 36 - inwerkingtreding 01.01.2019

  In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2020, 12 maart 2021 en 7 mei 2021, wordt een artikel 36/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  “Art. 36/1. De minister bepaalt de procedure voor de verificatie van de winstgevende activiteit en de uitbetaling van sociale uitkeringen aan het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst.”.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top