Vlaanderen

Artikel 48 BVR Rechtgevend kind

Een algemene vrijstelling van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, vermeld in artikel 8, §3, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, geldt gedurende maximaal één jaar voor de kinderen van de werknemer die buiten België gedetacheerd is, die de werknemer vergezellen naar het land van detachering, of voor de kinderen die tijdens die periode van detachering in het gezin van de werknemer geboren zijn.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top