Vlaanderen

Artikel 49 BVR Rechtgevend kind

Een algemene vrijstelling van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, vermeld in artikel 8, §3, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018, geldt voor de kinderen van bepaalde overheidspersoneelsleden die gedurende meer dan zes opeenvolgende maanden hun ambt buiten België uitoefenen, en die daar opgevoed worden of de lessen volgen. Nadat die overheidspersoneelsleden teruggekeerd zijn naar België, blijft die algemene vrijstelling behouden voor hun kinderen die buiten België voortstuderen. De minister bepaalt op welke overheidspersoneelsleden de algemene vrijstelling betrekking heeft.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top