Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 49 BVR Rechtgevend kind

  Een algemene vrijstelling van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, vermeld in artikel 8, §3, eerste lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, geldt voor de kinderen van bepaalde overheidspersoneelsleden die gedurende meer dan zes opeenvolgende maanden hun ambt buiten België uitoefenen, en die daar opgevoed worden of de lessen volgen. Nadat die overheidspersoneelsleden teruggekeerd zijn naar België, blijft die algemene vrijstelling behouden voor hun kinderen die buiten België voortstuderen. De minister bepaalt op welke overheidspersoneelsleden de algemene vrijstelling betrekking heeft.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 5 - artikel 42 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 47, §1, artikel 48 en artikel 49 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 24.03.2022)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top