Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 9 BVR Zorgtoeslag

  De zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, wordt overeenkomstig artikel 16, § 1, tweede lid, van het Groeipakketdecreet van 2018, door de uitbetalingsactor toegekend naargelang de ernst van de specifieke ondersteuningsbehoefte

  Als het kind 4 punten behaalt in pijler 1 als vermeld in artikel 6, §2, 4°, en geen 6 punten als eindresultaat als vermeld in artikel 6, §5, behaalt, wordt het bedrag van 80,75 euro toegekend.

  Als het kind 4 of 6 punten behaalt in pijler 1 als vermeld in artikel 6, §2, 4° of 5°, en minimaal 6 punten en maximaal 11 punten als eindresultaat als vermeld in artikel 6, §5, wordt het bedrag van 414,28 euro toegekend.

  Als het kind minder dan 4 punten behaalt in pijler 1 als vermeld in artikel 6, §2, 1°, 2° of 3°, en minimaal 6 punten en maximaal 8 punten als eindresultaat als vermeld in artikel 6, §5, wordt het bedrag van 107,55 euro toegekend. Het bedrag bedraagt 250,97 euro als het kind als eindresultaat als vermeld in artikel 6, §5, minimaal 9 punten en maximaal 11 punten behaalt.

  Als het kind als eindresultaat als vermeld in artikel 6, §5, minimaal 12 punten behaalt, worden de volgende bedragen toegekend:

  1. 414,28 euro als het kind minimaal 12 punten en maximaal 14 punten behaalt;
  2. 471,07 euro als het kind minimaal 15 punten en maximaal 17 punten behaalt;
  3. 504,71 euro als het kind minimaal 18 punten en maximaal 20 punten behaalt;
  4. 538,36 euro als het kind meer dan 20 punten behaalt.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de procedure om de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke zorgbehoefte voortvloeit vast te stellen (B.S. 05.05.2022) - artikel 7 – inwerkingtreding 01.01.2022

  In artikel 9, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 – 31.12.2021)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top