Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 114 van de Algemene kinderbijslagwet

    In elk geval mag FAMIFED de ontoereikendheid van de door hem tijdens een boekjaar ontvangen gelden verhelpen door middel van voor andere boekjaren geldende ontvangsten.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 108 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top