Artikel 116 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

 

Opgeheven vanaf 1.11.1970 - Wet van 10.10.1967, art. 2; titel II, art. 12, 1° (B.S. 31.10.1967)

De wet van 10.10.1967, art. 2 et art. 12, 1° (B.S. 31.10.1967), van kracht vanaf 01.01.1970,heeft het art. 116 opgeheven.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top