Artikel 116 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.11.1970 - Wet van 10.10.1967, art. 2; titel II, art. 12, 1° (B.S. 31.10.1967)

  De wet van 10.10.1967, art. 2 et art. 12, 1° (B.S. 31.10.1967), van kracht vanaf 01.01.1970,heeft het art. 116 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top