Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 116 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.11.1970 - Wet van 10.10.1967, art. 2; titel II, art. 12, 1° (B.S. 31.10.1967)

  De wet van 10.10.1967, art. 2 et art. 12, 1° (B.S. 31.10.1967), van kracht vanaf 01.01.1970,heeft het art. 116 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top