Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 119bis van de Algemene kinderbijslagwet

  Wanneer de invordering van de verschuldigde sommen al te onzeker of te bezwarend blijkt in verhouding met het bedrag van de in te vorderen sommen, kunnen de kinderbijslaginstellingen binnen de perken bepaald door de Koning hetzij van het navorderen van die sommen door een gerechtelijke procedure, hetzij van de invordering van die sommen door gedwongen tenuitvoerlegging, afzien.

  De kinderbijslaginstellingen kunnen daarenboven afzien van de terugvordering van geringe sommen, binnen de perken bepaald door de Koning, wanneer de terugvordering van deze sommen door inhouding op later verschuldigde bijslag niet mogelijk is.

  [Derde lid opgeheven vanaf 01.01.2014 - Programmawet van 28.06.2013 (BS 01.07.2013)]

  De programmawet van 28.06.2013, art. 48 (B.S. 01.07.2013), van kracht vanaf 01.01.2014, heeft in het art. 119bis het derde lid opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top