Artikel 124 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 1.1.1976 - Wet van 5.1.1976, art. 134 (B.S. 6.1.1976)

  De wet van 5.1.1976, art. 134, § 1 (B.S. 6.1.1976), die uitwerking had vanaf 1.1.1976,heeft artikel 124 opgeheven met ingang van 1.1.1976.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top