Artikel 125 van de Algemene kinderbijslagwet

    Opgeheven vanaf 1.1.1976 - Wet van 5.1.1976, art. 134 (B.S. 6.1.1976)

    De wet van 5.1.1976, art. 134, ยง 1 (B.S. 6.1.1976), die uitwerking had vanaf 1.1.1976,heeft artikel 125 opgeheven.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top