Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 125 van de Algemene kinderbijslagwet

    Opgeheven vanaf 1.1.1976 - Wet van 5.1.1976, art. 134 (B.S. 6.1.1976)

    De wet van 5.1.1976, art. 134, § 1 (B.S. 6.1.1976), die uitwerking had vanaf 1.1.1976,heeft artikel 125 opgeheven.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top