Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 129 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.1.1976 - Wet van 5.1.1976, art. 134, B.S. 6.1.1976

  De wet van 5.1.1976, art. 134, § 1 (B.S. 6.1.1976), die uitwerking had vanaf 1.1.1976,heeft artikel 129 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top