Artikel 130 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

 

Opgeheven vanaf 6.3.1954 - Wet van 26.2.1954, art. 1 (B.S. 6.3.1954)

De wet van 26.2.1954, art. 1, 1° (B.S. 6.3.1954), van kracht vanaf 6.3.1954,heeft art. 130 opgeheven.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top