Artikel 139 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 6.3.1954 - Wet van 26.2.1954, art. 1 (B.S. 6.3.1954)

  De wet van 26.2.1954, art. 1, 1° en 2 (B.S. 6.3.1954), van kracht vanaf 6.3.1954,heeft artikel 139 opgeheven.
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top