Artikel 157 van de Algemene kinderbijslagwet

Opgeheven vanaf 1.07.2011 - Wet van 6.06.2010 (B.S. 01.07.2010).

De wet van 06.06.2010, art. 109 (B.S. 01.07.2010), van kracht vanaf 01.07.2011, heeft art. 157 opgeheven.Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top