Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 158 van de Algemene kinderbijslagwet

  Opgeheven vanaf 1.07.2011 - Wet van 6.06.2010 (B.S. 01.07.2010).

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1 januari 1999 in dienst zijn getreden, blijft het laatste lid, zoals het bestond vóór de wijziging door de wet van 10.6.1998, van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  "Nochtans zullen er slechts rechterlijke vervolgingen ingespannen worden uit hoofde der overtredingen tegen alinea 1 van artikel 99, in geval van aanklacht door de belanghebbende compensatiekas.

  De wet van 06.06.2010, art. 109 (B.S. 01.07.2010), van kracht vanaf 01.07.2011, heeft art. 158 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top