Artikel 183 van de Algemene kinderbijslagwet

 

Opgeheven vanaf 1.4.1987 - K.B. nr. 534 van 31.3.1987, art. 32, 1° (B.S. 16.4.1987)

Het K.B. nr. 534 van 31.03.1987, art. 32, 1° (B.S. 16.04.1987), van kracht vanaf 01.04.1987,heeft art. 183 opgeheven.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top