Artikel 27 van de Algemene kinderbijslagwet

 

De bepalingen van de statuten en reglementen die in strijd zouden zijn met deze wet of met een koninklijk besluit gegeven om de uitvoering dezer wet te verzekeren zullen als niet bestaande worden aangezien.

Hetzelfde geldt voor de bepalingen van de reglementen die in strijd zouden zijn met de statuten.

Het K.B. van 19.12.1939 (B.S. 22.12.1939), van kracht vanaf 01.01.1940,heeft eenvoudig de nummering gewijzigd van het artikel.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top