Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 44bis van de Algemene kinderbijslagwet

    Opgeheven vanaf 31.07.2013 - Wet houdende diverse bepalingen van 30.07.2013, art. 26 (B.S. 01.08.2013), behalve voor de kinderen bedoeld in artikel 63, eerste lid, 2°, van deze wetten, zoals het bestond vóór het werd gewijzigd bij de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten.

    De Wet houdende diverse bepalingen van 30.07.2013, art. 26 (B.S. 01.08.2013), van kracht vanaf 31.07.2013, heeft art. 44bis KBW opgeheven, behalve voor de kinderen bedoeld in artikel 63, eerste lid, 2°, van deze wetten, zoals het bestond vóór het werd gewijzigd bij de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top