Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 49 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Ingeval de bedragen der vergoedingen worden gewijzigd blijven de oude bedragen van toepassing op al de vergoedingen die verschuldigd zijn wegens werkprestaties verricht vóór het in voege treden van de nieuwe bedragen.

  Het K.B. van 19.12.1939 (B.S. 22.12.1939), van kracht vanaf 01.01.1940heeft eenvoudig de nummering gewijzigd van het artikel.

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top