Vlaanderen

Artikel 49 van de Algemene kinderbijslagwet

 

Ingeval de bedragen der vergoedingen worden gewijzigd blijven de oude bedragen van toepassing op al de vergoedingen die verschuldigd zijn wegens werkprestaties verricht vóór het in voege treden van de nieuwe bedragen.

Het K.B. van 19.12.1939 (B.S. 22.12.1939), van kracht vanaf 01.01.1940heeft eenvoudig de nummering gewijzigd van het artikel.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top