Artikel 50 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

 

Opgeheven vanaf 1.4.1990 - Wet van 22.12.1989, art. 60 (B.S. 30.12.1989)

De programmawet van 22.12.1989, art. 60 (B.S. 30.12.1989), van kracht vanaf 01.04.1990,heeft artikel 50 opgeheven.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top