Artikel 5 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

 

Opgeheven vanaf 1.9.1962 - Wet van 13.8.1962, art. 1 (B.S. 22.8.1962)

De wet van 13.08.1962, art. 1 (B.S. 22.08.1962), van kracht vanaf 01.09.1962,heeft het artikel 5 opgeheven.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top