Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 4 van de Algemene kinderbijslagwet

  De Koning kan bij in Ministerraad overlegd besluit en na advies van het Beheerscomité van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED), onder de voorwaarden die Hij bepaalt, de toepassing van deze wet uitbreiden tot de werkgevers die onttrokken zijn aan de toepassing van één van de stelsels van de sociale zekerheid.

  De wet van 4 april 2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 9 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30 juni 2014, heeft het aan het art. 4 de volgende wijzigingen aangebracht:

  De woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" werd vervangen door de woorden "het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)", en het woord "wetten" werd vervangen door het woord "wet".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top