Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 50quater van de Algemene kinderbijslagwet

  Het bedrag van de door de kinderbijslaginstellingen uit te betalen uitkeringen wordt vastgesteld zonder rekening te houden met de gedeelten van een cent, indien het gedeelte 0,5 cent niet bereikt. De gedeelten van een cent die 0,5 cent of meer bereiken, worden voor een cent gerekend.

  De afronding op een cent naar boven of naar beneden geschiedt op het gezamenlijk uit te betalen bedrag.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 44 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft het woord "kinderbijslagfondsen" vervangen door het woord " kinderbijslaginstellingen".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top