Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 50quinquies van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 16 juni 2008 (Programmawet 08.06.2008, art. 15, B.S. 16.06.2008)

  De programmawet van 08.06.2008, art. 15 (B.S. 16.06.2008), van kracht vanaf 16.06.2008,heeft art. 50quinquies opgeheven.

  Vorige versies kunnen geraadpleegd worden via de linkerkolom "versies"

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top