Artikel 78bis van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

 

Opgeheven vanaf 1.1.1983 - K.B. van 24.2.1983, art. 7 (B.S. 31.3.1983)

Het K.B. van 24.02.1983, art. 7 (B.S. 31.03.1983), dat uitwerking had vanaf 01.01.1983,heeft art. 78bis opgeheven.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top