Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 78bis van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 1.1.1983 - K.B. van 24.2.1983, art. 7 (B.S. 31.3.1983)

  Het K.B. van 24.02.1983, art. 7 (B.S. 31.03.1983), dat uitwerking had vanaf 01.01.1983,heeft art. 78bis opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top