Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 80 van de Algemene kinderbijslagwet (Opgeheven)

   

  Opgeheven vanaf 3.6.1958 - Wet van 2.5.1958, art. 14 (B.S. 24.5.1958)

  De wet van 02.05.1958, art. 14 (B.S. 24.05.1958), van kracht vanaf 03.06.1958,heeft dit artikel opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top