Artikel 81 van de Algemene kinderbijslagwet

 

Opgeheven vanaf 1.1.1986 - K.B. van 25.10.1985, art. 24, 1° (B.S. 8.11.1985)

Het K.B. van 25.10.1985, art. 24, 1° (B.S. 08.11.1985), van kracht vanaf 01.01.1986,heeft art. 81 opgeheven.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top