Artikel 81 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 1.1.1986 - K.B. van 25.10.1985, art. 24, 1° (B.S. 8.11.1985)

  Het K.B. van 25.10.1985, art. 24, 1° (B.S. 08.11.1985), van kracht vanaf 01.01.1986,heeft art. 81 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top