Artikel 83 van de Algemene kinderbijslagwet

  Opgeheven vanaf 1.1.1999 - Wet van 10.6.1998, art. 3 (B.S. 15.8.1998).

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1.1.1999 in dienst zijn getreden, blijft dit artikel van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  De werkgever wiens stortingen hoger zijn dan de som van de door zijn personeel opgetrokken vergoedingen geniet niet de minste vermindering van bijdrage noch ristorno.

  De wet van 10.06.1998, art. 3 (B.S. 15.08.1998), van kracht vanaf 01.01.1999,heeft artikel 83 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top