Artikel 82 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  Opgeheven vanaf 1.4.1990 - Wet van 22.12.1989, art. 92 (B.S. 30.12.1989)

  De wet van 22.12.1989, art. 92 (B.S. 30.12.1989), van kracht vanaf 01.04.1990,heeft artikel 82 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top