Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 92 van de Algemene kinderbijslagwet

   

  De Koning zal de voorwaarden bepalen onder dewelke de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, waarvan sprake in artikel 32, een reservefonds mag stichten.

  Het K.B. van 23.10.1989, art. 4 (B.S. 23.11.1989), dat uitwerking had vanaf 01.10.1985,heeft in artikel 92 van dezelfde wetten werden de woorden "de bijzondere kassen" vervangen door de woorden "de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten" en het woord "mogen" door het woord "mag".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top