Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 91/4 van de Algemene Kinderbijslagwet

  FAMIFED legt de rechtzetting op van de boekingen van de erkende vrije kinderbijslagfondsen wanneer die onverschuldigde 

  Art. 69 AKBW

  Art. 73bis AKBW

  Art. 73quater AKBW

  ">

  Art. 69 AKBW

  Art. 73bis AKBW

  Art. 73quater AKBW

  ">gezinsbijslag

   aanrekenden ten laste van de deelentiteiten :

  1° wanneer die moest aangerekend worden ten laste van hun reservefonds op basis van artikel 91, § 4, 2°;

  2° in andere gevallen dan die bedoeld in artikel 91/3.

  Het fonds betaalt aan FAMIFED ten laste van zijn beheersrekening een verhoging die 10 % bedraagt van de som waarop de rechtzetting betrekking heeft.

  Het Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen, art. 9 (B.S. 20.3.2017), met uitwerking met ingang van 1 januari 2015, heeft een artikel 91/4 ingevoegd, luidende:

  "FAMIFED legt de rechtzetting op van de boekingen van de erkende vrije kinderbijslagfondsen wanneer die onverschuldigde 

  Art. 69 AKBW

  Art. 73bis AKBW

  Art. 73quater AKBW

  ">

  Art. 69 AKBW

  Art. 73bis AKBW

  Art. 73quater AKBW

  ">gezinsbijslag

   aanrekenden ten laste van de deelentiteiten :
  1° wanneer die moest aangerekend worden ten laste van hun reservefonds op basis van artikel 91, § 4, 2° ;
  2° in andere gevallen dan die bedoeld in artikel 91/3.
  Het fonds betaalt aan FAMIFED ten laste van zijn beheersrekening een verhoging die 10 % bedraagt van de som waarop de rechtzetting betrekking heeft."

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top