Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 95 van de Algemene kinderbijslagwet

  Opgeheven vanaf 1.1.1999 - Wet van 10.6.1998, art. 5 (B.S. 15.8.1998)

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1 januari 1999 in dienst zijn getreden, blijft dit artikel van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  "Onverminderd de bepalingen vastgesteld op grond van artikel 3, 2°, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen worden de krachtens deze wetten verschuldigde bijdragen driemaandelijks gestort."

  De wet van 10.06.1998, art. 5 (B.S. 15.08.1998), van kracht vanaf 01.01.1999,heeft artikel 95 opgeheven.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top