Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 98 van de Algemene kinderbijslagwet

  De werkgever heeft het recht noch afhoudingen te doen op de bezoldiging van de leden van zijn personeel, noch de gehele of gedeeltelijke terugbetaling te eisen van de aanvullende bijdragen.

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1.1.1999 in dienst zijn getreden, blijft dit artikel van toepassing op de betrokken werkgevers als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  De werkgever heeft het recht noch afhoudingen te doen op de bezoldiging van de leden van zijn personeel, noch de gehele of gedeeltelijke terugbetaling te eisen van de bijdragen door hen gestort uit hoofde van het werk dat zij voor hem volbrengen.

  De wet van 10.06.1998 (B.S. 15.08.1998), van kracht vanaf 01.01.1999,heeft het woord "bijdragen" vervangen door de woorden "aanvullende bijdragen" en de woorden "door hem gestort uit hoofde van het werk dat zij voor hem volbrengen" weggelaten.
   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top