Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/103bis van 7 december 2016 - Gids van de bewegingen van aansluitingen van verzekeringsplichtige werkgevers van kinderbijslagfondsen binnen het NRW (opgeheven op 1 januari 2018)

  Opmerking: sinds 31 december 2017 zijn de regels van de dienstbrief 996/103bis niet langer van toepassing (cf. dienstbrief 996/103ter van 22 december 2017).

  Dienstbrief 996/103 van 5 november 2012 beschrijft de verschillende situaties die mogelijk zijn bij bewegingen van aansluitingen van werkgevers binnen kinderbijslagfondsen (aansluitingen, schrappingen, ontslagen en uitsluitingen van kinderbijslagfondsen). Bij al die bewegingen worden de wetsbepalingen en de toepassingsregels in het NRW vermeld.

  Na vragen van de fondsen over de praktische regels met betrekking tot het indienen van de aanvragen tot aansluiting en ontslag voor, tijdens of na de fusiemaand werden de regels als volgt gewijzigd:

  • De wijze om een aanvraag tot aansluiting en ontslag in te dienen werd uitgebreid tot gewone brief, aangetekende brief, fax, e-mail en persoonlijk overhandigen, zonder rangschikking, en de bepaling voor elke wijze van het element op basis waarvan de aanvraagdatum vastgelegd.
  • Verduidelijking van het feit dat als een werkgever zich bij een fusie bij een ander fonds dan het overnemende fonds aansluit, het nieuwe door de verzekeringsplichtige werkgever gekozen fonds het overgenomen fonds waarbij die verzekeringsplichtige werkgever aangesloten was, onmiddellijk per aangetekende brief moet meedelen dat de verzekeringsplichtige werkgever in het kader van de fusie een aanvraag tot ontslag heeft ingediend.
  • Samenvattende en chronologische tabellen van de bij een fusie uit te voeren acties werden toegevoegd.
  • In het hoofdstuk Heraansluiting werd verduidelijkt dat als een verzekeringsplichtige werkgever binnen de termijn van 90 dagen een geldige aanvraag tot aansluiting aan een ander fonds bezorgt, de eerste aansluiting bij dat ander fonds voorrang heeft.

  Om die nieuwe werkmethode te formaliseren werd dienstbrief 996/103 op 1 oktober 2016 opgeheven en zijn de nieuwe regels in de bijlagen van deze dienstbrief opgenomen.

  Sinds 30 september 2016 zijn de regels van dienstbrief 996/103 dus niet langer van toepassing.

  De nieuwe in de bijlagen van deze dienstbrief opgenomen bepalingen zijn sinds 1 oktober 2016 van toepassing.

  Bijlagen:

  Gids van de bewegingen van aansluitingen van verzekeringsplichtige werkgevers van kinderbijslagfondsen binnen het NRW

  De lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW

  Top