996/107bis van 27 maart 2014 - CO 1393 - Programmawet van 28 juni 2013

    Zoals vermeld in dienstbrief 996/107 van 16/12/2013 vindt u in bijlage de aanvulling van de handleiding bij het boekhoudplan met de instructies over de boekingswijze van de ingevolge een fout van de fondsen vanaf 1 januari 2014 niet meer terug te vorderen gezinsbijslag en van de onverschuldigde bedragen die aan het globaal beheer mogen worden aangerekend.

    Bijgevoegd vindt u eveneens een aangepast model van de financiële kwartaalaangifte van het eerste kwartaal 2014. Ik wijs u daarbij op het feit dat, in afwachting van de publicatie van KB van 9 juni 1999, het reservefonds nog niet aanvullend zal worden gestijfd naar rato van
    1,50 % van de werkelijk teruggevorderde onverschuldigde bedragen.

    Top