Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/107bis van 27 maart 2014 - CO 1393 - Programmawet van 28 juni 2013

    Zoals vermeld in dienstbrief 996/107 van 16/12/2013 vindt u in bijlage de aanvulling van de handleiding bij het boekhoudplan met de instructies over de boekingswijze van de ingevolge een fout van de fondsen vanaf 1 januari 2014 niet meer terug te vorderen gezinsbijslag en van de onverschuldigde bedragen die aan het globaal beheer mogen worden aangerekend.

    Bijgevoegd vindt u eveneens een aangepast model van de financiële kwartaalaangifte van het eerste kwartaal 2014. Ik wijs u daarbij op het feit dat, in afwachting van de publicatie van KB van 9 juni 1999, het reservefonds nog niet aanvullend zal worden gestijfd naar rato van
    1,50 % van de werkelijk teruggevorderde onverschuldigde bedragen.

    Top